Advertisements

mutlu kent

Ne seneydi ama… Artık olağanüstü hal planlama rejimi ile turbo hızında dönüşen kentlerin gündemini takip edebilmek, artan iletişim olanaklarına rağmen, gittikçe zorlaşıyor. İktidarın mekansal politikaları ile kolaylaştırılan rant üretimi ve bölüşümü, projelerin sayılarını ve boyutlarını artırırken, kültürel hegemonya da mekana yapılan sembolik müdahaleler ile üretilmeye çalışılıyor. Neoliberal konsolidasyon kamusallıklara açıkca saldırıyor. Kentsel dönüşüm uygulayıcıları utangaç ve meşruiyet zemini arayan söylemlerini, otoriterleşen yönetim anlayışı ve siyaset alanını daraltan manevralarla birlikte, özgüvenle dile getirdikleri hakikatlere bırakıyor. Yaşadığımız kentlerle ilgili kararlara katılım rant pazarlığı ile sınırlı kalırken, mekan siyaseti de dayatılan siyasi kutuplaşmaların kanırtılmasının ötesine geçemiyor. Haliyle kamusal / siyasal alanın genişleme ihtimali ortadan kalkıyor. Kentsel mücadele, kentliler ve farklı adalet arayışları arası ittifaklar kurmaya imkan bulamıyor. Aslında mekan tam da toplumsal adalet mücadeleleri için, parti siyasetlerini aşan, ortaklaşma zeminleri sunarken… Büyük sermaye ise, Koç ve Ülker ortaklığında görüldüğü üzere, çok önemli kamu kaynaklarının özelleştirmelerinde neoliberal uzlaşı içinde birlikte hareket edebiliyor.

mutlukentlogo1

Mutlukent’te, 2012’de…

View original post 1,019 more words

Advertisements

What are you thinking?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: